top of page
נערות ונשים בסיכון

נערות ונשים בסיכון

סדנאות שנועדו לתמוך את הלב, לתת השראה ותקווה, להגשים משאלות קטנות, לתעד רגש בעיטור חינה. נכיר את צמח החינה, סגולותיו, היסטוריה נדבר על זמנים עתיקים, נריח, נחוש את החינה, אבל בעיקר נצייר ונתקשט ,נחוש ונהיה עם החינה.
יצירה עם ברכה ובחירה בדרך חדשה.

בחוויה שלי, נוצר מרחב מיוחד, המשקיט את הלב, וקצת מרגיע את הכאב. מתגלות דינמיקות חדשות בין המשתתפות, ויוצאות איכויות חדשות שמרגשות

bottom of page