top of page
IMG_0050.JPG

טקס התקשטות והתקדשות עם חינה

בסדנה-  החינה כאמצעי התמרה מקודש הנושא עימו ברכה ומזל
החינה היא סממן גוף עתיק השימש להגנה ולברכה בעת הקדומה, הצמח בחלקיו השונים בעל סגולות רפואיות ושימושים קוסמטיים.
בסדנה נתחבר לאנרגיית החינה, אספר על צמח החינה, סגולותיו, היסטוריה ועל זמנים עתיקים, חוויה נעימה של מגע, תחושה וריח, יצירה עם ברכה לדרך חדשה.  בעזרת החינה ובהכוונתי.

נכיר סמלים בעלי משמעות ואלמנטים ציוריים, נתקדש ונתקשט בעיטור חינה בטקס אינטימי עם כוונה, רגיעה ויצירה. באהבה

כל משתתפת מוזמנת לבוא עם איזו שהיא כוונה, ברכה לשבוע הקרב, ויז'ן שרוצה לחזק או להעמיק בו, כמובן מוזמנות לבוא רק עם אהבה...

עיטור החינה נשאר על הגוף לפחות שבוע וכך האנרגיה ממשיכה להדהד כמה ימים אח"כ 

נתקדש ונתברך !

bottom of page