top of page
מגמת ערבית

סדנאות למגמת ערבית בבתי ספר

סדנאות סוף שנה לחטיבה ותיכון, מגמת ערבית, מגמות תרבויות , פרויקטים של סוף שנה. אני מתאימה את הסדנה לבקשת בית הספר והמערכת.

bottom of page