top of page
תמונה ראשית (6).jpg

סדנת אם ובת

על החינה, הצמח והתדר הנשי שלה

החיבור בן אם לבת לאם לבת, חיבור מקודש העובר מדור לדור, חיבור עמוק במודע ולא מודע.
שושלת הנשים מגיעה מחווה אמינו, ארבעת האמהות ועד ימינו
אנחנו נושאות את החיבור-ניתוק הזה איתנו. זוהי מעטפת מהותינו – וכך אנו צועדות במסע החיים.
גם סודות החינה היו מועברים מאם לבת, וסודות האם והבת היו נשמרים לעד בעיטור החינה...

מזמינה אתכן, אם ובת להעביר את מעטפת מהותכן ולהביע במודע את החיבור בינכן.

בעזרת החינה והתדר העמוק הנשי שהיא נושאת, ניתנת לנו הזכות לחלוק משהו מעצמיותנו,  להעביר אחת לשנייה תחושה, מסר, רגש עם כוונה ותפילה ולקדש את החיבור הנשי

bottom of page