top of page
תמונה ראשית (4).jpg

חינה בערבי נשים

מפגשי נשים, מעגלי נשים, תמיד כייף להתעגל, לשתף, להיות ומכל סיבה וחגיגיה, מתמיכה של החינה עם עיטורים בעלי משמעות מתאימה, או  שיתוף הנשים בעיטור חינה, חוויה של קבלת הגוף, מודעות ויופי, מסע עמוק ורך   מתאימה עצמי לאופי האירוע ולאעיונות יצירתיים

bottom of page