טקס התקדשות והתקשטות עם חינה

טקסבסדנה נתחבר לאנרגיית החינה, אספר על החינה, הצמח, סגולותיו, משמעויות, זמנים עתיקים ועוד. בעזרת קלפי חינה וכוונה נתברך נתקדש ונתקשט