ציורי חינה בטקסי חינה

קעקועעיטורי החינה הקישוטיים מתחברים לטקס החינה מאוד, החינה מסמלת שפע, פריון, מזל וברכה, שינוי חדש ומשמעותי בחיי האישה. משתלבת על יד אוהל החינה ונותנת תוספת מקושטת לכל חגיגת החינה, אפשרי קישוט הכלה בחגיגיות, אפשרי באירועי חינה ביתיים, ניתן לשלב בהפרשת חלה והכי מדהים במסיבת חינה רק לנשים! קעקועי החינה משאירים זכרון מזמן מקודש